Samverkan & partnerskap (SAM)

På SAM bygger vi och underhåller relationer, internt och externt. Syftet är att underlätta kärnverksamhetens och det omgivande samhällets behov av innovativ samverkan för ömsesidig nytta. Vi jobbar med rådgivning, lotsning, metodutveckling och stöd av olika slag.

Vi kommer också gärna ut till fakulteter och institutioner och berättar om hur samverkan kan bidra till utbildning och forskning och vilket stöd vi på SAM kan erbjuda.