Kursplaner

Här hittar du viktiga datum, mallar och rutiner för arbetet med kursplaner på Ekonomihögskolan.

Revidering av befintlig kursplan

’Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå’, (2018/1925-1.1.1) föreskriver att:

 • Revidering av kursplan som ingår i ett program ska avstämning ske med programansvarig person eller i förekommande fall annan fakultet/nämnden för lärarutbildning.

NY kursplan

’Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå’, (2018/1925-1.1.1) föreskriver att:

 • Ny kurskod ska anges vid ändring av:
  – kursens rubrik, inklusive tillägg eller ändring i namnet
  – omfattning i högskolepoäng
  – betygsskala på hela kursen
  – huvudområde (gäller även tillägg av nytt huvudområde)
  – kursens mål som inte är korrigering av överlappande mål eller smärre förändringar av eller förtydligande av enstaka kursmål (Vid smärre revidering av kursmål ska alltid en uppföljning göras mot kursens första fastställda version i syfte att säkerställa att kursen inte förändrats i en sådan omfattning att den är att betrakta som en ny kurs.)

Viktiga datum för Revidering av befintlig kursplan och NY kursplan

Notera i vilken antagningsomgång som kursen du ska skapa eller revidera ska utlyses i. Ges kursen i den internationella och den nationella antagningsomgång så utgå ifrån deadline datumet i den tidiga antagningsomgången.

Viktiga deadline datum hittar du i Gula Lappen och i medarbetarkalendern, se nedan. Finns inte deadline med för den kursplan som du ska revidera eller skapa utgå ifrån följande tänkesätt:

Stor revidering av befintlig och ny kursplan - kursplanen ska vara fastställd minst 1,5 månad innan antagningsomgången öppnar. Tänk på att kursen ska gå igenom flera steg innan den fastställs, så underlag måste vara tillhanda utbildningsadministrationen minst 3 månader innan kursplanen ska vara fastställd.

Inplanerade granskningsmöten HT2019

 • 16 oktober, kl 09:00, Växjö: K1093 & Kalmar: Fo2086
 • 23 oktober, kl 09:00, Växjö: K1093 & Kalmar: Fo2086
 • 13 november, kl 09:00, Växjö: K1093 & Kalmar: Fo2086
 • 27 november, kl 09:00, Växjö: K1093 & Kalmar: Fo2086

Mötena sker via länk - Zoom.

 

Kontaktpersoner kursplaner

Kalmar/Växjö
Max Lösche, max.losche@lnu.se