Glasögon

Kursvärdering vid Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolans kursvärderingar är digitala och det mesta sker helt automatiskt. Kursansvarig behöver uppmuntra studenterna att fylla i kursvärderingen, godkänna kursvärderingsrapporten när den är klar samt sprida den till studenterna och andra berörda.

Från och med period tre vårterminen 2018 automatiseras Ekonomihögskolans kursvärderingar med systemet Survey&Report. Detta innebär att studenterna kan få snabb återkoppling, vilket motiverar fler att svara. Med de nya rutinerna förenklas även arbetet för kursansvarig.Det kursansvarig ska göra:

 • När kursvärderingen öppnats uppmuntrar du studenterna att genomföra kursvärderingen. Ägna gärna en stund av sista lektionstillfället till att låta studenterna besvara enkäten i mobil, läsplatta eller på dator.

 • När kursvärderingen är stängd fyller du i dina reflektioner och analyser av kursen och kursvärderingsrapporten och godkänna den med ett knapptryck.

 • När rapporten är klar gör kursansvarig den tillgänglig för studenterna som svarat på enkäten och berörda medarbetare. 

 

Varför ny process och kursvärderingsrutin?

Studenternas önskan om inflytande, medansvar och behov av återkoppling synliggörs vilket även behövs i ackrediteringsprocessen.

Förändringen berör kursansvarigs arbete och börjar gälla period 3, VT18.

Rektor har upphävt kravet om de universitetsgemensamma frågorna och Survey & Report i de nya lokala reglerna om kurs och examination (rektorsbeslut 2020/615-1.1-1), se styrdokument för utbildning  https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/styrdokument/utbildning/

 

Kursvärdering - gör så här

 • Två veckor före kursslut: Kursansvarig får ett mejl om att en kursvärdering skapats med de universitetsgemensamma frågorna och Ekonomihögskolans frågemall. Kursspecifika frågor kan läggas till.
 •  Logga in i Survey&Report https://sunet.artologik.net/lnu/admin före första kursvärderingen startar för att aktivera ditt konto så att det kan kopplas till en kurs. Loggar in med samma användarnamn och lösenord som du gör på din dator. Detta behöver du bara göra en gång.

 • Onsdagen i vecka som kursen slutar: Kursvärderingen öppnas och är öppen i två veckor (du kan meddela din administratör om du vill öppna din kursvärdering tidigare).
  Alla studenter som ska svara på kursvärderingen får meddelande på studentwebben och till student-mejlen om att den är öppen.
  Kursansvarig får en kopia av detta mejl, men kan inte svara på enkäten. Ta mejlet som ett tecken på att allt fungerar som det ska och att studenterna fått tillgång till kursvärderingen.

  Uppmuntra studenterna att genomföra kursvärderingen. Ägna gärna en stund av sista lektionstillfället till att låta studenterna besvara enkäten, till exempel i sina mobiler.

 • Efter en vecka: De studenter som inte har svarat får en påminnelse. Denna skickas även till kursansvarig som en information och signal om att allt rullar på.

 • När kursvärderingen är stängd – kursansvarig godkänner rapporten: Kursansvarig får ett mejl med rapporten bifogad och en länk till Survey&Report där det finns möjlighet att ge reflektioner och analyser av kursen och kursvärderingsrapporten.

  Kursvärderingsrapporten godkänns genom att kursansvarig klickar på en knapp i Survey&Report. Rapporten sända (utan studenternas fritext-kommentarer) tillsammans med analysen till arkivering så att kursvärderingsrapporten kan redovisas för de studenter som går kursen nästa gång.

 • När rapporten är klar – kursansvarig ansvarar för att gör den tillgänglig: Kursvärderingsrapporten ska kunna redovisas för de studenter som genomfört enkäten och för studenter som går kursen nästa gång. Dessutom ska rapporten göras tillgänglig för berörda funktioner som undervisande lärare, programansvarig, prefekt och studierektor samt organ som har kvalitetsansvar för utbildningen (programråd, programkommitté och utbildningsråd).

 

Hur godkänns rapporten?

 Följ instruktionerna i manualen till lärare för arkivering av rapporter.

 

Om du saknar länken från meddelandet gör du istället såhär.

Välkommen att kontakta din administratör om någon inte fungerar som det ska. Utbildningsadministratör Max Lösche <max.losche@lnu.se>

 

Vad händer om jag inte godkänner rapporten?

Om rapporten inte godkänns blir den inte tillgänglig som underlag för universitetets kvalitetsarbete eller för studenterna som har fyllt i rapporten. Kursansvarig kommer då få ett påminnelsemejl tills rapporten är godkänd.

 

Mer information och frågor om automatisering av kursvärderingar

Nyttiga länkar, manualer och supportinformation för kursutvärdering

Om du har frågor är du även välkommen att kontakta din administratör.