Kalender

Schema/lokalbokning

Boka ditt schema

Boka lokaler i god tid för din undervisning.

Skicka ditt schemaförslag till:

ekonomihogskolan@lnu.se