Uppdragsutbildning

Ekonomihögskolan har som ambition att öka andelen uppdragsutbildning, vilket kommer att specificeras mer i kommande strategi. Universitetet gör som helhet en satsning på uppdragsutbildning, vilket gör att arbetsformerna och stödverksamheterna kommer att utvecklas.

Vägledning, mallar, verktyg samt regler och riktlinjer för uppdragsutbildning på Linnéuniversitetet