Forskning

Forskarutbildning på Ekonomihögskolan

Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskarutbildning i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik för cirka 25 doktorander.

Ekonomihögskolans forskarutbildning samordnas genom två handledarkollegier, ett i företagsekonomi, och ett gemensamt för nationalekonomi och statistik. Respektive programansvarig är ordförande i handledarkollegierna.

Det finns även ett programråd för forskarutbildningen, där prodekan är ordförande, och de programansvariga för respektive ämne är ledamöter.

De båda handledarkollegierna och programrådet har möten tre gånger per termin, och bereder ärenden till fakultetsstyrelsen och dekans beslutsmöte.

Mer information och uppdragsbeskrivningar finns under Dokument och länkar nedan.