Forskning

Forskarutbildning på Ekonomihögskolan

Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskarutbildning i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik för cirka 25 doktorander.

Kontaktpersoner forskarutbildning

Prodekan, fakultetens företrädare för forskarutbildningsfrågor

Anders Pehrsson
anders.pehrsson@lnu.se

Programansvarig företagsekonomi

Daniel Ericsson
daniel.ericsson@lnu.se

Programansvarig nationalekonomi

Magnus Carlsson
magnus.carlsson@lnu.se

Programansvarig statistik

Thomas Holgersson
Thomas.holgersson@lnu.se

Forskningssekreterare, handlägger forskarutbildningsfrågor

Malin Madestam
malin.madestam@lnu.se

Ivana Tomic-Kokic
ivana.tomic-kokic@lnu.se

 

Dokument och länkar

Doktorandhandbok Ekonomihögskolan rev 2019-03-21 (pdf)

Riktlinjer omkostnader i forskarutbildningen 2019 (pdf)

Ekonomihögskolans planerade utbud av doktorandkurser för HT2019-VT2020 (pdf)

Uppdragsbeskrivning programråd för forskarutbildning (pdf)

Uppdragsbeskrivning programansvariga för utbildning på forskarnivå (pdf)

Uppdragsbeskrivning för handledare och examinator på forskarnivå (pdf)

Uppdragsbeskrivning handledarkollegium för forskarutbildningen i företagsekonomi (pdf)

Uppdragsbeskrivning handledarkollegium för forskarutbildningen i nationalekonomi och statistik (pdf)

Rutin för inrapportering av resultat inom forskarutbildningen (pdf)

Allmänna studieplaner

Lokala regler (nr 2 under ”Lokala regler”)

Inför disputationen

Riktlinjer för förlängning

Blanketter, mallar

ISP-mall (nr 2 under ”Mallar”)

Intyg alla kurser klara (word-mall)

Seminariekort för kursen aktivt seminariedeltagande 7,5 hp (pdf)

Kursplanemall i word svensk och engelsk. Alla kurser ska ha en kursplan i både svensk och engelsk version, även i de fall kursen bara ges på engelska. Vänligen kontakta fakultetshandläggaren för information angående processen för att fastställa nya kursplaner.

Handledarbytes blankett. Doktorander har rätt att på egen begäran byta handledare eller examinator. Blanketten ska undertecknas av doktoranden och den nya handledaren/examinatorn samt nuvarande huvudhandledare/examinator (den som kvarstår).

Examensansökan

Ansökan medel för konferensresa

Externa länkar

Högskolelagen

Högskoleförordningen