Forskningsbok

Forskningsstöd vid Ekonomihögskolan

På Ekonomihögskolans bedrivs forskning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. I dessa huvudområden finns delområden såsom, logistik, organisation, ledarskap, turismvetenskap, ekonomistyrning och entreprenörskap.

Ekonomihögskolans övergripande mål med forskning är att;

  • säkerställa forskning av hög kvalitet samt ange inriktningen för forskningens utveckling i linje med vår mission.
  • forskningen ska bidra till utbildningarnas utveckling och möta samhällsutmaningar genom samarbeten och samverkan.
  • forskningen ska relatera till Ekonomihögskolans profil och mission kring framgångsrika studenter, hållbarhet och entreprenöriell anda.