Campuslokaler

Ekonomihögskolan Kalmar

Välj byggnad i kartan nedan, eller Street View för att orientera dig.

Ekonomihögskolan Växjö (Hus K) och Campus

Välj byggnad i kartan nedan, eller Street View för att orientera dig.

Hus A Street View mot Kalmar centrumHus J Hus B Hus C Hus D UB Hus F Hus G Hus K2 Hus N Hus M Hus K o Hus K v Hus H o Hus H v Reseplaneraren Hus L Street View mot Växjö centrum Street View mot Teleborgs slott Street View mot Teleborg Street View mot Teleborg Street View mot Universitetsplatsen