gem

Internationalisering

Undrar du över vilka internationella möjligheter som finns på vår fakultet? Kontakta någon av oss som arbetar med internationalisering på Ekonomihögskolan.

Kontaktpersoner

Internationella koordinatorer på Ekonomihögskolan

Befintliga avtal, nya avtalsförfrågningar, personalmobilitet, doktorandmobilitet och strategiska internationella frågor såsom internationell studentrekrytering, betalstudenter och övriga internationella studenter. Kontaktpersoner för Linnaeus Palme samt andra externfinansierade projekt. Ärenden eller frågor skickas lättast via agreements.sbe@lnu.se 

Ordförande i Ekonomihögskolans internationaliseringsråd

Ekonomihögskolans internationaliseringsråd är ett forum för strategiskt arbete och syftar till att stimulera internationell utveckling på fakulteten. Per Servais är Ekonomihögskolans representant i LNU:s kommitté för internationalisering.

 

Institutionsrepresentanter i Ekonomihögskolans internationaliseringsråd fram till 2019 (rådet ej aktivt i nuläget)


Ekonomistyrning och rättsvetenskap 
Frantzeska Papadopoulou

Marknadsföring
Soniya Billore 

Nationalekonomi och statistik 
Thomas Ericson 

Organisation och entreprenörskap 
Marianna Strzelecka

 

Studentrelaterade frågor

Emmelie Hedin Ekholm

Kontaktperson/handläggare för de studenter som är intresserade av utbytesstudier, för de som fått plats på utbyte, är på utbyte, samt även tillgodoräknandefrågor efter utbytet samt för frågor om praktik utomlands för Ekonomihögskolan i Kalmar och Hultsfred. Kontaktperson för Minor Field Studies (MFS) för både Kalmar och Växjö.

Gunilla Broberg 

(Andreas Poltan (föräldraledig))

Kontaktperson/handläggare för de studenter som är intresserade av utbytesstudier, för de som fått plats på utbyte, är på utbyte, samt även tillgodoräknandefrågor efter utbytet samt för frågor om praktik utomlands för Ekonomihögskolan i Växjö och Ljungby.

Kontaktperson för internationella studenter och stöd till berörda programansvariga i Kalmar.

Kontaktperson för internationella studenter och stöd till berörda programansvariga i Växjö.

Ekonomihögskolans kontaktperson på LNU:s avdelning för externa relationer (ER) är Camilla Andersson Lundqvist. Camilla ger råd kring utbytesprogram, avtal och andra processer som rör internationalisering.