Böcker och gul leksaksbil i trä

Kommunikationsstöd för Ekonomihögskolan

Kontaktpersoner och resurser för kommunikationsfrågor.

Ekonomihögskolans kommunikationsgrupp, EKOM, jobbar främst med intern kommunikation som i första hand berör Ekonomihögskolan, till exempel Medarbetargrupper och Medarbetares fasta sidor. EKOM har även hand om Ekonomihögskolans sidor på lnu.se i samarbete med kommunikationsavdelningen.

Förutom detta producerar gruppen även fakultetens möten, evenemang och internat.

Ekonomihögskolans KOM-partner fungerar som stöd i ledningskommunikation och frågor om strategisk kommunikation.

Ekonomihögskolans studentrekryterande arbete utförs av kommunikationsavdelningen, där fakulteten har två kontaktpersoner som samarbetspartners.

Frågor om forskningskommunikation, till exempel vid uppstart av nya projekt, skickas till forskningskommunikatören med ansvar för Ekonomihögskolan.

Evenemang på Ekonomihögskolan

Vill du att ett kommande evenemang ska synas på Lnu.se? Kalenderhändelser på Lnu.se kan vara till exempel seminarier, öppna föreläsningar, workshopar, konferenser eller liknande. Via formuläret på denna sida kan du skriva in all information som behövs för att webbredaktören på Ekonomihögskolan ska kunna skapa en kalenderhändelse för ditt evenemang.

Kontakta oss

Alla övriga frågor går bra att skicka till kommunikationsavdelningen@lnu.se.