Visitkort

Rekryteringsråd vid Ekonomihögskolan

Sammansättning

Susanne Ackum, ordförande
Anders Pehrsson, ledamot
Thomas Giebe, ledamot
Achim Lang, controller
Vakant, studentrepresentant

Ansvarig prefekt och eventuell ämnesrepresentant adjungeras in till sina ärenden.

Sekreterare och sammankallande:
Jessica Drott, HR
Kristofer Stahl, HR

Rekryteringsrådet sammanträder varje måndag kl 10:00 och ärenden anmäls av prefekt till HR-partner senast tisdagen före.

Rekryteringsrådet hanterar tillsvidare- och meriteringsanställningar anställning samt befordran av lärar- och forskarpersonal enligt rekryteringsprocess.

Susanne Ackum är ordförande vid intervju och provföreläsning vid anställning av professor.

Anders Pehrsson eller Thomas Giebe är ordförande vid intervju och provföreläsning vid anställning av universitetslektor.