Ekonomihögskolans styrdokument

På den här sidan samlar vi styrdokument, policys och rutiner som gäller vid Ekonomihögskolan.

Här hittar du Linnéuniversitetets lokala styrdokument sorterade efter ämnesområde. 

Nedan finns de fakultetsspecifika styrdokument, policys och rutiner som gäller vid Ekonomihögskolan.