Utbildningskvalitet vid Ekonomihögskolan

Här hittar du information om utbildningskvalitet och utbildningsnära kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan.

På denna sida finns beskrivningar, styrdokument och rutiner på fakultets och styrdokument och rutiner på universitetsnivå. Klicka dig vidare bland rubrikerna nedan för att läsa mer om hur vi arbetar inom respektive område för att säkerställa kvalitet.

Det systematiska kvalitetsarbetet som rör forskarutbildningen vid Ekonomihögskolan finns samlat under rubriken Forskarutbildning. 

Beskrivning av det utbildningsnära kvalitetsarbetet vid Ekonomihögskolan