Överstrykningspennor

Utbildningsrådet

Utbildningsrådet på Ekonomihögskolan bereder för beslut i Fakultetsstyrelsen eller för Dekan/Prefektbeslut.

Utbildningsrådets sammansättning

Ordförande

 • Stephan Reinhold, vicedekan för utbildning

Lärarrepresentanter

 • Michaela Sandell, institutionen för marknadsföring och turismvetenskap
 • Thomas Giebe, institutionen för nationalekonomi och statistik
 • Natalia Berg, institutionen för management

Studeranderepresentanter

 • Kalmar ESS
 • EHVS

Adjungerade

 • Emmelie Hedin Ekholm, huvudföredragande
 • Katarina Ellborg, pedagogisk utvecklare/Ordförande Kursutskottet (KUS)
 • Mattias Sigvardsson, sekreterare

Anmäla ärenden till Utbildningsrådet

Ärenden skickas till feh.utbildning@lnu.se som delger övriga i Utbildningsrådet. Beskriv ärendet i separat blad eller mejl.

Utbildningsrådets uppdrag

Beslutades i juni 2023

Utbildningsrådet:

Utbildningsrådet vid Ekonomihögskolan har i uppdrag att hantera kvalitetsfrågor relaterade till utbildning på grund- och avancerad nivå, detta inkluderar hantering av ärenden och frågor från både fakultets – och centrala LNU-nivå. Rådet kan också få uppdrag från fakulteten som syftar till att utveckla utbildning på grund- och avancerad nivå. 

För hela uppdraget, se uppdragsbeskrivning.

Utbildningsrådets möten

Rådet har möten två gånger per termin samt är värdar för ett antal workshoppar. Mötestidpunkterna ligger cirka 4 veckor innan Fakultetsstyrelsens möten

UR:s sammanträdestider samt deadlines för ärenden och underlag (observera att utbildningsplaner har en egen tidsplan) är följande:

2023

 • 15 november

2024

 • 10 januari
 • 24 april 
 • 23 augusti
 • 13 november

 

Ärenden och underlag skickas till feh.utbildning@lnu.se