Gul penna

Möten, beslut & styrning

Ekonomihögskolan får sitt uppdrag av rektor och fakultetsstyrelse och leds av en ledningsgrupp bestående av dekan, prodekan, prefekter och kanslichef. Varje år görs en verksamhetsplan över fakultetens verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Fakulteten får sitt uppdrag från universitetsledningen och rektor genom universitetets verksamhetsplan. Fakultetens högsta styrande organ är fakultetsstyrelsen och leds av dekan som får sitt mandat genom rektors delegationsordning. Det finns även en prodekan som kan agera som dekanens ställföreträdande. 

Fakulteten består av fyra institutioner och ett fakultetskansli. Varje institution leds av en prefekt som tillsammans med kanslichefen, dekan och prodekan ingår i fakultetsledningen. Vem som beslutar om vilka frågor styrs av dekanens delegationsordning. Varje år görs en verksamhetsplan för vad fakulteten ska göra. Vid beslutsmöten behandlar fakultetsledningen de frågor som behöver beslutas för att driva verksamheten.