Tangentbord

Ekonomihögskolans ackreditering

Ekonomihögskolan arbetar att bli ackrediterade enligt AACSB (Association of advanced Collegiate Schools of Business) och fick iSERn (initial Self Evaluation Report) godkänd under våren 2018. Ackrediteringsarbetet är indelat i tre steg som du kan läsa mer om här.

Steg 1 lämplighet/behörighetsansökan

Det första steget i processen är att utföra, dokumentera samt skicka in en lämplighet/behörighetsansökan (så kallad Eligibility application) till AACSB. I denna ansökan måste den sökande enheten visa engagemang och vilja att uppfylla de kärnvärden som AACSB har satt upp. Under VT-16 arbetade en grupp fram en Eligibility application, den skickades in och godkändes av AACSB i augusti -16. Vid godkänd Eligibility application tilldelas en mentor och arbetet med iSER påbörjas.

Status: Klar

Steg 2a initial Self Evaluation Report, iSER

Steg 2 i processen är att göra en iSER (initial Self Evaluation Report) där man gör en nulägesbeskrivning av enhetens verksamhet i förhållande till respektive standard (15 standards). ISER:n avslutas med en handlingsplan för hur ekonomihögskolan ska nå godkänd nivå på respektive standard för ackreditering.

Vi skickade in iSERN och fick den godkänd under våren 2018 med följande kommentarer:

 1. Intellectual Contributions, Impact, and Alignment with Mission
 2. Curricula Management and Assurance of Learning
 3. Mission, Impact, Innovation & Curriculum Content
 4. Intellectual Contributions, Impact, and Alignment with Mission & Faculty Qualifications and Engagement.

Dessa kommentarer behöver vi följa upp ytterligare i vår årliga förbättringsrapport.

Status: Klar

Steg 2b iSER updates

Det får göras max 3 uppdateringar till iSERN, sk. iSER updates. ISER update nummer 1 accepterades av IAC (Initial Accreditation Committee) 27:e maj 2019, och nästa uppdatering (iSER update 2) skickades in 14:e februari 2020.

Till iSER update1 som godkändes under våren 2019 erhöll följande kommenterade standarder:

 1. Curricula Management and Assurance of Learning
 2. Faculty Qualifications and Engagement.

Varje uppdatering påkräver beskrivning och dokumentation av hur förbättringsarbetet enligt handlingsplanen fortskrider.

Status: Pågående

Steg 3 final Self Evaluation Report, SER

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en Final Self Evaluation Report (SER) som är det sista steget, steg 3 i processen, innan Ekonomihögskolan kan beviljas Initial Accreditation. Enligt plan ska den vara klar till februari 2021. För att sedan behålla AACSBs ackreditering påbörjas en femårig Continuous Improvement Review Cycle.

Status: Inväntar accepterade iSER updates.

Organisation

Ackrediteringsprocessen samordnas av en vicedekan med ansvar för ackreditering och utbildningskvalitet och stöds av två "accreditation officers".

 • Åsa Gustavsson, vicedekan
 • Diana Axelsson Olsson, accreditation officer
 • Eva H Eriksson, accreditation officer

 

AoL-team

 • Michaela Sandell
 • Setayesh Sattari
 • Carina Lejonkamp
 • Helene Erlandsson

 

För information om genomförande, tidsplan samt övrig organisation se dekanbeslut 30/2016.

Nyheter om ackrediteringen

 

Hälsningar från ackrediteringen! 2020-06-18

Accreditation - AACSB 2020-04-29

News from the AoL Team! 2020-03-11

Hur går det med ackrediteringen, Per Servais ny dekan på Ekonomihögskolan? // How is the accreditation progressing? 2020-03-09

Accreditation news - iSER Update 2 report 2020-02-17

Ackrediteringen, vad händer? / Accreditation, whats new? 2020-02-02

News from the AoL Team! 2020-01-21

News from the AoL Team! 2020-01-15

 

Strategiska standarder

 

Standard 8 Curricula management and assurance of learning

Fakulteten använder väldokumenterade, systematiska processer för att fastställa och revidera mål för dess utbildningsprogram: för att utforma, tillhandahålla och förbättra kursplaner för utbildningsprogram för att uppnå inlärningsmål samt för att uppvisa att utbildningsprogrammens inlärningsmål har uppfyllts

Kvalitetssäkringsprocess - utbildning fastställdes av fakultetsstyrelsen i april 2020: FS2_2020_Ärende 10_Bilaga 1_Processbeskrivning AoL QuAPE.pdf

 

Standard 15 Faculty qualifications and engagement

Fakulteten tillhandahåller och fördelar kursansvariga lärare och övriga lärare strategiskt, vilka gemensamt och individuellt uppvisar ett påtagligt akademiskt och yrkesmässigt engagemang som tillhandahåller det intellektuella kapital som är nödvändigt för att stödja högkvalitativa resultat i linje med fakultetens mission/uppdrag och strategier

Se mer i beta-versionen av vår faculty handbook

Informationsfilm kring ackrediteringen och personalens kompetens