Finger

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén på Ekonomihögskolan bereder för beslut i Fakultetsstyrelsen eller för Dekan/Prefektbeslut.

Utbildningskommitténs sammansättning

Ordförande

 • Katarina Zambrell, vicedekan för utbildning

Ledamöter

 • Mikael Lundgren, Lärarrep. Leadership and Organizational Renewal
 • Katarina Ellborg, Lärarrep. Entrepreneurship and Social Change 
 • Per Pettersson-Löfquist, Lärarrep. eXperience
 • Susanne Sandberg, Lärarrep. Global Mind
 • Åsa Devine, Lärarrep. Sustainable co-creation through interdisciplinary solutions
 • Lina Aldén, Lärarrep. Demographic change and the public sector
 • Natalia Semenova, Lärarrep. Styrning av och i organisationer

Studeranderepresentanter

 • Elin Hörvalius, Kalmar ESS
 • Moa Gunnarsson, EHVS

Adjungerade

 • Petra Hunt, studievägledare
 • Michaela Sandell, ackrediteringsutskottet
 • (programrådet för forskarutbildningen)
 • Mattias Sigvardsson, sekreterare
 • Emmelie Hedin Ekholm, huvudföredragande

Anmäla ärenden till Utbildningskommittén

Ärenden skickas till feh.utbildning@lnu.se som delger övriga i Utbildningskommittén. Beskriv ärendet i separat blad eller mejl.

Utbildningskommitténs uppdrag

Beslutades i april 2019

Utbildningskommittén:

 • Att arbeta med kvalitetsledning och -utveckling inom utbildningarna på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, samt kvalitetssäkring i linje med lokala, nationella och internationella kvalitetssystem (med fokus på AACSB);
 • Att verka för goda förutsättningar för slagkraftiga undervisningsinsatser, givande studie- och lärandemiljöer, kvalificerat och målinriktat stöd och service; därmed, att bidra till framgångar av samtliga involverade i alla processled och dess delar;
 • Inom ramen för de strategiska verksamhetsmålen/inriktningarna att interagera aktivt kring utbildningskvalitets frågor inom hela verksamhets-bredden – från samspel kring kunskapsskapande och
  kunskapsplattformar till samverkan med omgivande samhälle, därmed verksamhetens digitalisering, internationalisering och främjande av jämställdhet, mångfald, likabehandling och hållbar utveckling;
 • Att lägga en grund för ett kontinuerligt, systematiskt och hållbart kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan genom att möjliggöra arbetssätt som stödjer en sådan utveckling.

Utbildningskommitténs möten

Kommittén har möten cirka 6 gånger per år, samt är värdar för ett antal workshoppar. Mötestidpunkterna ligger cirka 4 veckor innan Fakultetsstyrelsens möten

2021

UK:s sammanträdestider samt deadlines för ärenden och underlag (observera att utbildningsplaner har en egen tidsplan) för 2021 är följande:

 • 27 januari, deadline för ärende och underlag 18 januari
 • 16 mars, deadline för ärende och underlag 9 mars
 • 4 maj, deadline för ärende och underlag 19 april
 • 24 augusti, deadline för ärende och underlag 18 augusti
 • 12 oktober, deadline för ärende och underlag 5 oktober
 • 9 november, deadline för ärende och underlag 26 oktober

 

Ärenden och underlag skickas till feh.utbildning@lnu.se