Pennor i kruka

Ämneskollegier och delämnen

Ekonomihögskolans matrisorganisation fokuserar på våra undervisnings- och forskningsämnen: Företagsekonomi (med delämnen), nationalekonomi, statistik och turismvetenskap.

Ämnen vid Ekonomihögskolan

Ämneskollegier

Ämneskollegiet i företagsekonomi och turismvetenskap

Ordförande: Anders Pehrsson

Ämneskollegiet i nationalekonomi och statistik

Ordförande: Peter Sandholt Jensen