Finger

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén på Ekonomihögskolan bereder för beslut i Fakultetsstyrelsen eller för Dekan/Prefektbeslut.

Utbildningskommitténs sammansättning

Ordförande

 • Katarina Zambrell, vicedekan för utbildning

Ledamöter

 • Mikael Lundgren, Lärarrep. Leadership and Organizational Renewal
 • Katarina Ellborg, Lärarrep. Entrepreneurship and Social Change 
 • Per Pettersson-Löfquist, Lärarrep. eXperience
 • Susanne Sandberg, Lärarrep. Global Mind
 • Åsa Devine, Lärarrep. Sustainable co-creation through interdisciplinary solutions
 • Lina Aldén, Lärarrep. Demographic change and the public sector
 • Natalia Semenova, Lärarrep. Styrning av och i organisationer

Studeranderepresentanter

 • Lovis Rooth, Kalmar ESS
 • Vicky Nguyen, EHVS

Adjungerade

 • Susan Grahl, studievägledare
 • Michaela Sandell, ackrediteringsutskottet
 • Mattias Sigvardsson, sekreterare
 • Emmelie Hedin Ekholm, huvudföredragande

Anmäla ärenden till Utbildningskommittén

Ärenden skickas till feh.utbildning@lnu.se som delger övriga i Utbildningskommittén. Beskriv ärendet i separat blad eller mejl.

Utbildningskommitténs uppdrag

Beslutades i januari 2022

Utbildningskommittén:

Utbildningskommittén vid Ekonomihögskolan uppdrag är att bereda underlag inför beslut i främst fakultetsstyrelse och för dekans beslut samt att verka rådgivande och stödjande i frågor som rör utbildningar på grund- och avancerad nivå (grundutbildningen) vid Ekonomihögskolan. Kommittén kan erhålla uppdrag från dess ordförande eller dekan, som syftar till utredning av och/eller utveckling inom grundutbildningens olika delar. 

För hela uppdraget, se uppdragsbeskrivning.

Utbildningskommitténs möten

Kommittén har möten cirka 6 gånger per år, samt är värdar för ett antal workshoppar. Mötestidpunkterna ligger cirka 4 veckor innan Fakultetsstyrelsens möten

2022

UK:s sammanträdestider samt deadlines för ärenden och underlag (observera att utbildningsplaner har en egen tidsplan) är följande:

 • 26 januari, deadline för ärende och underlag 11 januari
 • 16 mars, deadline för ärende och underlag 1 mars
 • 4 maj, deadline för ärende och underlag 19 april
 • 24 augusti, deadline för ärende och underlag 14 augusti
 • 12 oktober, deadline för ärende och underlag 27 september
 • 16 november, deadline för ärende och underlag 1 oktober

Ärenden och underlag skickas till feh.utbildning@lnu.se