Mobiler

I centrala grupper

De som sitter i centrala kommittéer, råd och enheter som representant för Ekonomihögskolan

Kommittén för hållbar utveckling

Peter Karlsson

Kommittén för internationalisering

Per Servais

Kommittén för samhällelig drivkraft

Carina Lejonkamp (ordinarie ledamot)
Marina Jogmark (ersättare)

En kommitté som har sitt huvudsakliga uppdrag i att synliggöra och utveckla den samhälleliga drivkraften vid Linnéuniversitetet, varje fakultet har varsin ledamot och en ersättare. Ordförande är vicerektor för samhällelig drivkraft.

Rådet för utbildning och lärande

Katarina Zambrell

Kvalitetsutskottet

Åsa Gustavsson

Arbetsmiljökommittén

Susanne Ackum

Objektspecialist inom förvaltningsobjekten Utbildningsmiljö, IT-bastjänster och Datorarbetsplats

Christoph Tiedtke