Sladd

Ekonomihögskolans institutioner

Institutionen för ekonomistyrning och logistik

Ämnen: ekonomistyrning, logistik, rättsvetenskap/juridik.
Prefekt: Jan Alpenberg 
Personal


Institutionen för marknadsföring

Ämnen: marknadsföring.
Prefekt: Katarina Zambrell
Personal


Institutionen för nationalekonomi och statistik

Ämnen: nationalekonomi, statistik.
Prefekt: Lars Behrenz
Personal


Institutionen för organisation och entreprenörskap

Ämnen: organisation, ledarskap, entreprenörskap, affärsinformatik, turismvetenskap, music & event management.
Prefekt: Annika Schilling
Biträdande prefekt: Åsa Lindström
Personal