Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

Välkommen till institutionen för nationalekonomi och statistik. Vi bedriver undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen inom nationalekonomi är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och makroekonomi. Forskningen i statistik är främst inriktad mot multivariat analys, högdimensionell statistisk analys och ekonometri.

Ledning, verksamhetsstöd och medarbetare

Prefekt

Spencer Bastani
 

Biträdande prefekt

 

Verksamhetsstöd

Ekonomihögskolans fakultetskansli är administrativt stöd till hela fakulteten. Här hittar du vem som kan hjälpa dig med vad.

Det finns mer information om olika typer av verksamhetsstöd hittar du här.

Medarbetare

Institutionen består av över 40 medarbetare på olika nivåer: Professorer och docenter, universitetslektorer och adjunkter, post-docs, doktorander och affilierade forskare. 

Utbildning

På kandidatnivå erbjuder vi ett renodlat kandidatprogram i nationalekonomi, Nationalekonomiprogrammet. Vi har även ett masterprogram samt en forskarutbildning i nationalekonomi. Kurser i nationalekonomi ges även inom ramen för civilekonomprogrammet. Kurser i statistik ges inom ramen för ett stort antal program på Ekonomihögskolan.

Forskning

Forskningen inom arbetsmarknadsekonomi bedrivs till stor del inom ramen för Linnaeus University Center for Discrimination and Integration Studies som är ett av universitetets främsta forskningsmiljöer. Forskning bedrivs även inom offentlig ekonomi, med fokus på skatter och transfereringar, samt inom makroekonomi och finansiell ekonomi.

Kalendarium

  • 4/4 Institutionsmöte, preliminärt kl 09-11.30, lokal K3077
  • 14-15/5 Institutionsmöte, preliminärt lunch-lunch-internat i Båstad

Aktuellt

Här fyller vi på med sådant som är aktuellt för oss.