Tummen upp

Fakultetskansliet vid Ekonomihögskolan

Fakultetskansliet är verksamhetsstöd till lärare, studenter, prefekter och fakultetsledning. Vi arbetar inom olika funktioner och är fördelade på de två orterna, men arbetar i huvudsak ortsövergripande.

Om du inte vet vem du ska vända dig till är du välkommen att kontakta oss på ekonomihogskolan@lnu.se .