Skylt på dörr till fakultetskansli

Fakultetskansliet för Ekonomihögskolan

Fakultetskansliet är verksamhetsstöd till lärare, studenter, prefekter och fakultetsledning. Vi arbetar inom olika funktioner och är fördelade på de två orterna, men arbetar i huvudsak ortsövergripande.

Om du inte vet vem du ska vända dig till är du välkommen att kontakta oss på ekonomihogskolan@lnu.se