Gula pins

Ekonomihögskolans ledningsgrupp

I ledningsgruppen vid Ekonomihögskolan ingår dekan, prodekan, prefekter och kanslichef. Ledningsgruppen har regelbundna möten.

Vill du föra upp något till ett ledningsgruppsmöte, kontakta fakultetssekreterare Catarina Gaunitz.