Block

Ledningsorganisation

Under 2019 startar processer för att stödja rektor i arbetet med att ta fram kandidater till tjänsterna som dekan och prodekan på Ekonomihögskolan för ett år. Under 2020 startade den nya processen för kommande år.

Länkarna är sorterade enligt principen nyast först/överst.