Musik som likvsstil

Programansvariga

Programansvarig för grundutbildning och avancerad nivå

- ansvarar för programmets utveckling och samordning av programrelaterade frågor.
- arbetar för en programkultur med fokus på kompetens och forskningsanknytning, samt även kvalitet och samverkan.
- är kontaktperson för programstudenter generellt.
- initierar och leder arbetet i ett programråd bestående av representanter för programmets samtliga årskurser där frågor kring kvalitet, programinnehåll och utvärdering behandlas.
- ansvarar för programmets utbildningsplan och initierar revideringar.

 

Programansvarig för forskarutbildning i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik

Har fakultetens uppdrag att vara forskarutbildningsprogrammets företrädare inom och utom fakulteten.

Företagsekonomi: Daniel Ericsson

Nationalekonomi: Magnus Carlsson

Statistik: Thomas Holgersson