Post-it

Examinatorer och kursansvariga

Här hittar du beslutade examinatorer och kursansvariga för grundnivå, avancerad nivå, nedläggning av kurs samt handläggningsrutin för utseende av examinator och byte av examinator på Ekonomihögskolan. Längre ned på sidan finns länk till uppdragsbeskrivning för kursansvariga lärare.

Kursansvariga

Kursansvariga vid Ekonomihögskolans grundutbildning utses av prefekterna i samband med att examinatorer beslutas. Vid behov kan kursansvaret delas.

Omfattningen i tid bestäms utifrån kursens storlek och eventuella särskilda behov. Tiden ingår i kursens budgetram och tjänsteplaneras i Retendo.

Vem som är kursansvarig för respektive kurs framgår av examinatorslistorna ovan.

Kursansvarig, uppdragsbeskrivning

Kontaktuppgifter / Contacts

Förslag för utseende av examinator och kursansvarig för grundnivå, avancerad nivå samt nedläggning av kurs eller byte av examinator skickas via epost till Lollo Leijner eller Linda Stark.