gem

Internationalisering

Undrar du över vilka internationella möjligheter som finns på vår fakultet? Kontakta någon av oss som arbetar med internationalisering på Ekonomihögskolan.

Internationella koordinatorer

Teresa Pauditz
Kontaktperson/handläggare för utbytesstudier (studenter som är intresserade av utbytesstudier, för de som fått plats på utbyte, är på utbyte, samt även tillgodoräknandefrågor efter utbytet) samt för frågor om praktik utomlands för Ekonomihögskolan i Kalmar och Växjö. Internationella partnerskap och samarbetsavtal. Kontaktperson för Minor Field Studies (MFS) för både Kalmar och Växjö.

Victor Bohman
Kontaktperson/handläggare för utbytesstudier (studenter som är intresserade av utbytesstudier, för de som fått plats på utbyte, är på utbyte, samt även tillgodoräknandefrågor efter utbytet) för Ekonomihögskolan i Kalmar och Växjö.

Internationella avtal

Frågor gällande befintliga avtal, nya avtalsförfrågningar, personalmobilitet, doktorandmobilitet och strategiska internationella frågor, Linnaeus Palme samt andra externfinansierade projekt skickas till agreements.sbe@lnu.se 

Kontaktpersoner för internationella studenter

Terese Nilsson
Kontaktperson för internationella studenter och stöd till berörda programansvariga i Kalmar.

Teresa Pauditz
Kontaktperson för internationella studenter och stöd till berörda programansvariga i Växjö.

Ekonomihögskolans kontaktperson på LNU:s avdelning för externa relationer (ER) är Camilla Andersson Lundqvist. Camilla ger råd kring utbytesprogram, avtal och andra processer som rör internationalisering.