Block på ett bord

Kursplaner

Här hittar du deadlines, handläggningsrutin för kursplan och nedläggning av kurs inriktning grundutbildning och avancerad utbildning på Ekonomihögskolan.

Tillvägagångssätt för ny och revidering av kursplan:

  1. Se deadlines för inlämning av ny och revidering av kursplan
  2. Ta ställning till konsekvensanalysen
  3. Fyll i försättsblad och få godkännande av prefekt
  4. Vid ny kursplan - fyll i kursplansmall (sv+eng)
  5. Skicka in underlag till kursplaner.feh@lnu.se 
  6. Se kursutskottet (KUS) för vidare i arbetsgången

Kursplaner inom forskarutbildningen vid Ekonomihögskolan, vänligen se medarbetaresidan för forskarutbildning.

Kontaktuppgifter

Önskar du skapa en ny kursplan, revidera befintlig kursplan eller lägga ner en kurs, skicka in underlag till kursplaner.feh@lnu.se