Glasögon

Kursvärdering vid Ekonomihögskolan

Från och med period tre vårterminen 2018 har Ekonomihögskolans kursvärderingar automatiserats med systemet Survey&Report. Kursvärderingarna är numera digitala och det mesta sker helt automatiskt. Detta innebär att studenterna kan få snabb återkoppling och deras önskan om inflytande och medansvar synliggörs. Med de nya rutinerna förenklas även arbetet för kursansvarig.

Avgränsning

Kursvärdering görs enbart på hel kurs. Önskas kursvärdering även göras på delkurs inom en kurs görs detta separat av berörda lärare. Den hanteringen omfattas inte av denna rutin.