Utbildningsplaner

Rutiner och resurser för nya och reviderade utbildningsplaner vid Ekonomihögskolan

Deadlines 

Vid större revideringar av utbildningsplaner behöver FS informeras vid minst ett möte innan beslut kan tas för att få tid att kunna ge återkoppling. 

Program med internationell utlysning (MASTER25 samt IKHT25)

  • Deadline för komplett underlag är 1 april, 2024, till feh.utbildning@lnu.se för behandling i bland annat Utbildningsrådet
  • Utbildningsplanen beslutas senast av FS 22 maj, 2024

Program med endast nationell utlysning (HT25)

  • Deadline för komplett underlag är 16 oktober, 2024, till feh.utbildning@lnu.se för behandling i bland annat Utbildningsrådet
  • Utbildningsplanen beslutas senast av FS 11 december, 2024