Forskarutbildning / Doctoral studies

Kontaktpersoner

Amanda Rikner, fakultetshandläggare (hälsovetenskap, vårdvetenskap, psykologi)

Pontus Bergström, fakultetshandläggare (biomedicinsk vetenskap, ekologi, kemi, miljövetenskap, naturvetenskapernas didaktik)