Forskningsstöd

Stödet till forskarna sköts till stor del av de centrala enheterna. Detta stöd hittar du på sidan forskningsadministration. På denna sida finns främst fakultetsspecifik information.

Internfinansierad forskning

Fördelning av Bibliometri och externa medel

Externfinansierad forskning 

Externa forskningsansökningar vid FHL