Forskningsrapporter

Forskningsrapporter / Research reports

Fakultetsstyrelsen har beslutat att en rapport ska begäras in från samtliga forskare. Rapporterna ska vara underlag för fördelning av fakultetens forskningsmedel för 2025. För instruktioner och mallar, klicka på filerna nedan.

Rapporten lämnas in elektronisk via en personlig länk. Länken distribueras via e-post under april månad till samtliga forskare. Om du inte erhållit e-post med en personlig länk den 15 april vänligen kontakta fakultetskansliet via fhl@lnu.se

Rapporten ska lämnas in senast 3 juni 2024, kl. 13.00.
Frågor skickas till: fhl@lnu.se

-------------------------------

The Faculty Board has decided that all researchers submit a report. These reports will be used as part of the basis for allocating faculty research funding for 2025. For instructions and templates see links below.

The report should be submitted electronically via a personal link. This link will be distributed via e-mail in April to all researchers. If you have not received a personal link by 15 April please contact the faculty office on fhl@lnu.se

The report should be submitted no later than 1 pm, 3 June 2024.
Please send any questions to: fhl@lnu.se