Institutioner

Institutionen för biologi och miljö, BOM

Department of Biology and Environmental Science
Prefekt: Jonas Waldenström

Institutionen för kemi och biomedicin, KOB

Department of Chemistry and Biomedical Sciences
Prefekt: Anna Asplund Persson

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Department of Health and Caring Sciences
Prefekt: Per Enarsson

Institutionen för medicin och optometri, MEO

Department of Medicine and Optometry
Prefekt: Pauline Johansson

eHälsoinstitutet

Institutionen för psykologi, PSY

Department of Psychology
Prefekt: Lena Swalander