Kontakt HV

Prefekt: Per Enarsson
Biträdande prefekt Kalmar: Liselott Årestedt
Biträdande prefekt Växjö: Maria Qvistgaard
Ekonom: Adriana Morar
Lokalbokning: schema.fhl@lnu.se
Utbildningsadministration Kalmar: Nadja Heinvall, Maria Qvarnström
Utbildningsadministratör Växjö: Mirjam Lingkrans 
Internationalisering: Nadja Heinvall
Studievägledare: Anna Adolfsson, Martina Holmsten 
Forskningssekreterare: Pontus Bergström
HR-partner/Personaladministration: Madeleine Sjöstedt 
IT/IKT Kalmar: Jonas Nilsson
IT/IKT Växjö: Fateme Yazdi
Webbadministratör: Sandra Hedberg
Tekniker: teknikerfhl@lnu.se
Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS): 
vaktmastare.kalmar@lnu.se; vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Kontaktuppgifter till hela kansliets personal och samlingssida för riktat verksamhetsstöd för FHL

Programansvariga

Barnmorskeprogrammet: Marie Oscarsson, Sofia Tallhage
Hälsovetenskap, masterprogram: Kristina Tryselius, Sofia Backåberg 
Sjuksköterskeprogrammet Kalmar: Amanda Hellström
Sjuksköterskeprogrammet Växjö: Jenny Lovebo
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning: