Kontakt KOB

Prefekt: Anna Asplund Persson
Biträdande prefekt: Kristina Magnusson
Ekonom: Lotta Westling 
Lokalbokning: schema.fhl@lnu.se
Utbildningsadministration: Björn Magnusson, Ida Årestedt
Internationalisering: Nadja Heinvall
Studievägledare: Josefin Almén Olsson
Forskningssekreterare: Linnéa Larsson
HR-partner/Personaladministration: Stina Andersson
IT/IKT: Mattias Johansson
Webbadministratör: Sandra Hedberg
Tekniker: Anders Månsson, Henrik Hallberg, Stefan Hagberg.
Kontakt tekniker: teknikerfhl@lnu.se
Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS): vaktmastare.kalmar@lnu.se 

Kontaktuppgifter till hela kansliets personal och samlingssida för riktat verksamhetsstöd för FHL

Programansvariga

Biomedicinska analytikerprogrammet: Sofia Somajo
Farmaceutprogrammet: Thomas Näsström, Kristina Magnusson 
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap: Camilla Mohlin
Nutrition och livsmedelsvetenskap: Maria Bergström
Kemi, magister: Ian Nicholls
Kemi, master: Ian Nicholls
Naturvetenskapligt basår: Michael Lindberg