Kontakt MEO

Prefekt: Pauline Johansson 
Optikerassistent: Carina Jonsson
Ekonom: Marlene Svensson, Emma Nestor
Lokalbokning: schema.fhl@lnu.se
Utbildningsadministration: Caroline Bengtsson
Internationalisering: Nadja Heinvall
Studievägledare: Josefin Almén Olsson 
Forskningssekreterare: Linnéa Larsson
HR-partner/Personaladministration: Stina Andersson
IT/IKT: Mattias Johansson
Webbadministratör: Sandra Hedberg
Tekniker: Anders Månsson, Henrik Hallberg, Stefan Hagberg
Kontakt tekniker: teknikerfhl@lnu.se
Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS): vaktmastare.kalmar@lnu.se 

Kontaktuppgifter till hela kansliets personal och samlingssida för riktat verksamhetsstöd för FHL

Programansvariga

Optikerprogrammet Kalmar: Oskar Johansson
Optikerprogrammet Göteborg: Anna-Maria Lingvall
Master optometri: António Filipe Teixeira Macedo
Magister/Master i eHälsa: Patrick Bergman, Patrik Elm, Pia Nylinder