Kontakt BOM

Prefekt: Jonas Waldenström
Biträdande prefekt: Anna Augustsson
Ekonom: David Petersson
Lokalbokning: schema.fhl@lnu.se
Utbildningsadministration: Lisa Bergström, Jenny JonesjöBjörn Magnusson
Internationalisering: Nadja Heinvall
Studievägledare: Martina Holmsten
Forskningssekreterare: Linnéa Larsson
HR-partner/Personaladministration: Marianne Palmér
IT/IKT: Mattias Johansson
Webbadministratör: Sandra Hedberg
Tekniker: Anders Månsson, Henrik Hallberg, Stefan Hagberg.
Kontakt tekniker: teknikerfhl@lnu.se
Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS): vaktmastare.kalmar@lnu.se 

Kontaktuppgifter till hela kansliets personal och samlingssida för riktat verksamhetsstöd för FHL

Programansvariga

Biologiprogrammet: Karin Holmfeldt, Markus Zöttl
Miljöanalytiker: Eva Pohl, Stina Alriksson
Evolutionär ekologi, masterprogram: Elin Lindehoff
Akvatisk ekologi, masterprogram: Elin Lindehoff
Magisterprogram inom djurskydd: Sirkku Sarenbo
Miljöriskanalys, magisterprogram: Henrik Drake 
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram: Henrik Drake