Kontakt PSY

Prefekt: Lena Swalander 
Biträdande prefekt: Anna Bratt
Ekonom: Anna-Lena Johansson 
Lokalbokning Kalmar: schema.fhl@lnu.se
Lokalbokning Växjö: schema.fhl@lnu.se
Utbildningsadministration: Annica Olsson, Ida Årestedt 
Internationalisering: Nadja Heinvall
Studievägledare: Ingrid Bonnevier
Forskningssekreterare: Pontus Bergström
HR-partner/Personaladministration: Madeleine Sjöstedt 
IT/IKT Kalmar: Jonas Nilsson
IT/IKT Växjö: Fateme Yazdi
Webbadministratör: Sandra Hedberg
Tekniker: teknikerfhl@lnu.se
Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS):  
vaktmastare.kalmar@lnu.se; vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Kontaktuppgifter till hela kansliets personal och samlingssida för riktat verksamhetsstöd för FHL

Programansvariga

Ämneslärarprogram: Caroline Johansson
Psykologprogram: Erik Lindström, Maude Johansson
Masterprogram: Rickard Carlsson
Forskarutbildning i psykologi: Mikael Rennemark
Fristående kurser i psykologi: Caroline Johansson