Kontakt

Prefekt: Lena Swalander 
Biträdande prefekt: Anna Bratt
Ekonom: Anna-Lena Johansson 
Primula: Marie-Louise Morton
Leverantörsfakturor Marie-Louise Morton
Lokalbokning Kalmar: schema.fhl@lnu.se
Lokalbokning Växjö: schema.fhl@lnu.se
Utbildningsadministration: Helena Andersson
Internationalisering: Per Lundberg, Helena Andersson
Studievägledare: Ingrid Bonnevier
Forskningssekreterare: Amanda Rikner
HR-partner/Personaladministration: Helena Jonsson
IT/IKT Kalmar: Jonas Nilsson
IT/IKT Växjö: Mikael AnderssonFateme Yazdi
Tekniker: teknikerfhl@lnu.se
Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS):  
vaktmastare.kalmar@lnu.se; vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Kontaktuppgifter till hela kansliets personal finns här.

Programansvariga

Ämneslärarprogram: Caroline Johansson och Erica Schütz 
Psykologprogram: Erik Lindström och Maude Johansson
Masterprogram: Andrejs Ozolins
Forskarutbildning i psykologi: Mikael Rennemark
Fristående kurser i psykologi: Caroline Johansson