Labb

KOB Research Seminars

Seminarieserie inom institutionen för kemi och biomedicin.

Tid: Fredagar kl. 14.30-15.30
Plats: Seminarium via Zoom – länk här och på plats i Kalmar (se lokal för varje seminarium nedan)

Kalendarium 

11-12 januari 2024 (Elite Hotell Växjö)
Advanced Materials Workshop 

12 januari 2024 (Via Zoom)
Forskningsseminarium: "Targeting P. aeruginosa with Antivirulence and Metal-based Approaches"
Professor Olof Ramström, University of Massachusetts, Lowell, USA

19 januari 2024 (Sal Azur, Hus Vita)
Extra BSc & MSc examination project presentations/examination

26 januari 2024 (Sal Azur, Hus Vita) 
Forskningsseminarium: "Establishment of the state-of-the-art tandem quadrupole mass spectrometry (MS/MS) sand quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry (LC-Q-TOF-MS/MS) at LNU-Crafoord Lab"
Mohammed Hefni, forskare, Institutionen för kemi och biomedicin 

2 februari 2024
Akademisk högtid i Växjö

9 februari 2024 (Sal Azur, Hus Vita)
80 %-seminarium i kemi: Erik Lindahl

1 mars 2024 (Sal Azur, Hus Vita)
Forskningsseminarium: "Om den stokastiska motorn hos smittsamma sjukdomar bland exponentiellt växande populationer"
Torsten Lindström, Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik

8 mars 2024 (Sal Azur, Hus Vita)
Forskningsseminarium: "Can organic synthesis be based exclusively on renewable chemicals?"
Ashot Gevorgyan, UiT The Arctic University of Norway

15 mars 2024 (Sal Lapis, Hus Vita)
Forskningsseminarium: "Aktomyosin under tungmetaller"
Marko Usaj, forskningsingenjör, Institutionen för kemi och biomedicin

22 mars 2024
Research grant writing
(VR deadlines: MH 19 March, NT 9 April, Utb.vet 9 April)

12 april 2024 
MSc 50% seminar: Maya Charfo

19 april 2024 (Sal Azur, Hus Vita)
Forskningsseminarium: "Natural products of Western Australia"
Andrew Bloomfield, forskare, Institutionen för kemi och biomedicin 

17 maj 2024 (Sal Azur, Hus Vita)
Halvtidsseminarium i kemi: Linnea Andersson 

29 maj 2024 (Sal Lapis, Hus Vita) OBS! Onsdag kl 11-12
Forskningsseminarium: "Molecularly Imprinted Polymers: Nanoscale Biomimetics"
Professor Nick Turner, University of Sheffield, UK

31 maj 2024                 
BSc & MSc examination project presentations/examination & ceremonies

3-5 juni 2024                     
BSc & MSc examination project presentations/examination & ceremonies

14 juni 2024 (Sal Azur, Hus Vita) OBS! Kl. 13.00-14.00
Halvtidsseminarium i biomedicinsk vetenskap: Sheida Ardeshirilajimi

30 augusti 2024 OBS! Kl. 11.00-12.00
80 %-seminarium i kemi: Prakriti Dhillon

30 augusti 2024
90 %-seminarium i kemi/naturvetenskapernas didaktik: Nikolaos Christodoulakis

6 september 2024
Extra BSc & MSc examination project presentations/examination