Dekanens beslutsmöte

Dekanens beslutsmöte äger rum varje måndag kl 9.15, om inget annat anges. Beslutsmötet genomförs för närvarande på Zoom.

Har du frågor kring dekanens beslutsmöte, kontakta utbildningsledare Ymke Mulder.

Universitetsövergripande beslut finns under Styrning och regelverk/Beslut och protokoll