Fakultetskansliet vid FHL

Presentation av FHL-kansli

Fakultetskansliet är verksamhetsstöd till lärare, studenter, prefekter och fakultetsledning. Vi arbetar inom olika funktioner och är fördelade på de två orterna, men arbetar i huvudsak ortsövergripande.

Stöd till verksamheten ges både från fakultetskansliet och från avdelningar i universitetsförvaltningen. På sidan för verksamhetsstöd hittar du information om vem du kan vända dig till i olika frågor.

Fakultetskansliet