Fakultetsstyrelsen för FHL

Ledamöter

Ian Nicholls, dekan, ordförande
Kristiina Heikkilä, prodekan
Ran Friedman, ledamot
Marcelo Ketzer, ledamot
Amanda Hellström, ledamot
Marie Oscarsson, ledamot
Samantha Sinclair, ledamot
Nils Danielsen, extern ledamot
Jacob Höglund, extern ledamot
Miriam Parkkinen, studeranderepresentant
Sofia Tallhage, doktorandrepresentant

Adjungerande

Jenny Jonesjö, sekreterare
Helena Andersson, utbildningsledare
Ymke Mulder, utbildningsledare
Emma Vestberg, kanslichef
Anna-Lena Johansson, ekonom
Marlene Svensson, ekonom

Ersättare

Brita Johansson-Cederblad
Heidi Hagerman
Idor Svensson
Evalill Nilsson

Styrelsemöten 2024

18 januari
7 mars
25 april
5 juni
5 september
9-10 oktober (budgetinternat)
31 oktober
5 december

Beredningsmöten 2024

9 januari
20 februari
9 april
21 maj
20 augusti
10 oktober (efter internatet)
19 november

Handlingar till fakultetsstyrelsens beredning lämnas minst 3 dagar före beredningsmötet till Jenny Jonesjö.