Fakultetsstyrelsen för FHL

Ledamöter

Ian Nicholls, dekan, ordförande
Kristiina Heikkilä, prodekan
Cecilia Fagerström, ledamot
Ran Friedman, ledamot
Per Larsson, ledamot
Amanda Hellström, ledamot
Marie Oscarsson, ledamot

Nils Danielsen, extern ledamot
Jacob Höglund, extern ledamot
Axel Lunden, studeranderepresentant
Vakant, studeranderepresentant
Vakant, studeranderepresentant

Adjungerande

Catarina Gaunitz, sekreterare
Amanda Rikner Martinsson, utbildningsledare
Emma Vestberg, kanslichef
Anna-Lena Johansson, ekonom
Louise Jonsson, ekonom

Ersättare

Idor Svensson
Mosad Zineldin
Jonas Waldenström

Styrelsemöten 2021

21 januari
4 mars
22 april
3 juni
9 september, Växjö
13-14 oktober, budgetinternat
21 oktober, Kalmar
2 december, Växjö

Beredningsmöten 2021

7 januari
15 februari
6 april
18 maj
16 augusti
14 oktober
15 november

Handlingar till fakultetsstyrelsens beredning lämnas minst 3 dagar före beredningsmötet till fakultetshandläggaren Catarina Gaunitz.