Kursplaneutskottet FHL

Kursplaneutskottet FHL granskar nya och reviderade kursplaner från institutionerna BOM, KOB, MEO och PSY innan de skickas till dekanens beslutsmöte.

Utskottet träffas cirka en gång per månad. Den som har författat kursplanen bjuds in till mötet för att få möjlighet att diskutera sin kursplan, och eventuella förslag till ändringar kan göras vid sittande möte.

Kursplanen mejlas till din utbildningsadministratör eller till kursplaneutskott.fhl@lnu.se senast två veckor innan mötet.

Kursplaneutskottet har ett kursrum i MyMoodle där det finns mer information, handlingar för stöd i kursplanearbetet samt möjlighet att ställa frågor i FAQ.

Länk till MyMoodle: https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=32787
Kursnyckel till kursrummet = FHL-kursplaneutskott

Deadlines och mötestider 


Vårterminen 2024/Höstterminen 2024

Tabell över sammanträdestider för kursplaneutskottet

Kontakta din utbildningsadministratör för deadlines gällande kursplaner för internationella fristående kurser, internationella programkurser, utbyteskurser samt sommarkurser. Tänk på att dessa deadlines ligger tidigare än det nationella kursutbudet.

Ledamöter

Kristiina Heikkilä, prodekan, ordförande
Helena Andersson, utbildningsledare på fakultetskansliet
Thomas Nordström, universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Jenny Roth, universitetsadjunkt vid Institutionen för medicin och optometri 
Björn Karlsson, docent vid Institutionen för kemi och biomedicin
Magnus Elfwing, universitetsadjunkt vid Institutionen för biologi och miljö
Vakant, studeranderepresentant