Kursplaneutskottet FHL

Kursplaneutskottet FHL granskar nya och reviderade kursplaner från institutionerna BOM, KOB, MEO och PSY innan de skickas till dekanens beslutsmöte.

Utskottet träffas cirka en gång per månad. Den som har författat kursplanen bjuds in till mötet för att få möjlighet att diskutera sin kursplan, och eventuella förslag till ändringar kan göras vid sittande möte.

Om du arbetar själv i Kursinfo mejlas kursplanen till kursplaneutskott.fhl@lnu.se senast en vecka innan mötet. Om du skickar din kursplan till en utbildningsadministratör som arbetar i Kursinfo mejlas kursplanen till utbildningsadministratören senast två veckor innan mötet.

Kursplaneutskottet har ett kursrum i MyMoodle där det finns mer information, handlingar för stöd i kursplanearbetet samt möjlighet att ställa frågor i FAQ.

Länk till MyMoodle: https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=32787
Kursnyckel till kursrummet = FHL-kursplaneutskott

Deadlines och mötestider HT21


Höstterminen 2021

Bild på tabell över sammanträdestider

Kontakta din utbildningsadministratör för deadlines gällande kursplaner för internationella fristående kurser, internationella programkurser, utbyteskurser samt sommarkurser. Tänk på att dessa deadlines ligger tidigare än det nationella kursutbudet.

Ledamöter

Kristiina Heikkilä, prodekan, tf. ordförande
Helena Andersson, utbildningsadministratör på fakultetskansliet, sekreterare och sammankallande
Thomas Nordström, universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Jenny Roth, universitetsadjunkt vid Institutionen för medicin och optometeri 
Eva Pohl, universitetsadjunkt vid Institutionen för biologi och miljö 
Björn Karlsson, docent vid Institutionen för kemi och biomedicin
Ludvig Karlsson, studeranderepresentant