Nätverket för hållbar utveckling och lika villkor

Fakultetsnätverket för hållbar utveckling och lika villkor (HU FHL) verkar för att samordna det fakultetsgemensamma systematiska arbetet med lika villkors- och hållbarhetsfrågor på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Nätverket syftar även till informations- och erfarenhetsutbyte mellan fakultet och institutioner samt mellan institutioner.

Fakultetsnätverket för hållbar utveckling och lika villkor har följande övergripande mål:

  • Verka för en effektiv samordning och utveckling av fakultetens mål för och systematiska arbete med lika villkor och hållbarhet.
  • Diskutera och utbyta erfarenheter kring institutionsöverskridande lika villkors- och hållbarhetsfrågor.
  • Aktivt stödja lika villkors- och hållbarhetsfrågors synliggörande på fakulteten.

Sammansättning och medlemmar

Caroline Littlefield Karlsson (BOM, sammankallande)
Monika Filipsson (BOM)
Maria Ingelsson Sgroi (PSY)
Clara Axelsson (MEO)
Camilla Allert (HV)
Ulyana Muñoz Acuña (KOB)

Nätverket sammanträder tre gånger per termin. Koordinatorerna för Lika villkor och hållbar utveckling bjuds regelbundet in till möten med nätverket.