Utbildningsråd för forskarnivå, FUR

Utgör ett beredande organ till dekan och fakultetsstyrelse i frågor som rör utbildning på forskarnivå.

Uppgifter

  • kvalitetssäkring och uppföljning av fakultetens utbildning på forskarnivå
  • utveckling av innehåll och utbildningsformer
  • föreslår i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska inrättas
  • föreslår förslag till ny allmän studieplan för utbildning på forskarnivå
  • föreslår revideringar i allmänna studieplaner
  • föreslår fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå.

Ledamöter

Ulrica Hörberg, ordförande, vårdvetenskap
Kristofer Årestedt, hälsovetenskap
Anders Forsman, ekologi
Marcelo Ketzer, miljövetenskap
Ian Nicholls, kemi
Mikael Rennemark, psykologi
Linnea Andersson, doktorandrepresentant

Kontaktperson

Ymke Mulder, fakultetskansliet 

Mötesdatum 2024

19 februari
13 maj
16 september
18 november