Undervisningsinformation

Här hittar du kursstaplar, examinatorer och div länkar.

Kursstaplar/översikter

Kursstaplar Naturvetenskap VT 2019


Examinatorer


KOB
Examinatorer KOB VT 2020 avancerad nivå
Examinatorer KOB VT 2020 grundnivå

Examinatorer KOB HT 2019 avancerad nivå
Examinatorer KOB HT 2019 grundnivå

BOM
Examinatorer BOM VT 2020 avancerad nivå
Examinatorer BOM VT 2020 grundnivå

Examinatorer BOM HT 2019 avancerad nivå
Examinatorer BOM HT 2019 grundnivå

MEO
Examinatorer MEO VT 2020 avancerad nivå
Examinatorer MEO VT 2020 grundnivå

Examinatorer MEO HT 2019 avancerad nivå
Examinatorer MEO HT 2019 grundnivå

PSY
Examinatorer PSY VT 2020 avancerad nivå
Examinatorer PSY VT 2020 grundnivå

Examinatorer PSY HT 2019 avancerad nivå
Examinatorer PSY HT 2019 grundnivå

HV
Kalmar
Examinatorer HV Kalmar VT 2020 avancerad nivå
Examinatorer HV Kalmar VT 2020 grundnivå

Examinatorer HV Kalmar HT 2019 avancerad nivå
Examinatorer HV Kalmar HT 2019 grundnivå

Växjö
Examinatorer HV Växjö VT 2020 avancerad nivå
Examinatorer HV Växjö VT 2020 grundnivå

Examinatorer HV Växjö HT 2019 avancerad nivå
Examinatorer HV Växjö HT 2019 grundnivå