Undervisningsinformation

Här hittar du kursstaplar, examinatorer och div länkar.

Kursstaplar/översikter

Kursstaplar Naturvetenskap VT 2021


Examinatorer

KOB

Examinatorer KOB VT 2022 grundnivå
Examinatorer KOB VT 2022 avancerad nivå

Examinatorer KOB HT 2021 grundnivå
Examinatorer KOB HT 2021 avancerad nivå

BOM

Examinatorer BOM VT 2022 grundnivå
Examinatorer BOM VT 2022 avancerad nivå

Examinatorer BOM HT 2021 grundnivå
Examinatorer BOM HT 2021 avancerad nivå

MEO

Examinatorer MEO VT 2022 grundnivå
Examinatorer MEO VT 2022 avancerad nivå

Examinatorer MEO HT 2021 grundnivå
Examinatorer MEO HT 2021 avancerad nivå

PSY

Examinatorer PSY VT 2022 grundnivå
Examinatorer PSY VT 2022 avancerad nivå

Examinatorer PSY HT 2021 grundnivå
Examinatorer PSY HT 2021 avancerad nivå

HV

Kalmar
Examinatorer HV Kalmar VT 2022 grundnivå
Examinatorer HV Kalmar VT 2022 avancerad nivå

Examinatorer HV Kalmar HT 2021 grundnivå
Examinatorer HV Kalmar HT 2021 avancerad nivå

Växjö
Examinatorer HV Växjö VT 2022 grundnivå
Examinatorer HV Växjö VT 2022 avancerad nivå

Examinatorer HV Växjö HT 2021 grundnivå
Examinatorer HV Växjö HT 2021 avancerad nivå