Verksamhetsstöd vid FHL

Nedan hittar du fakultetens kontaktpersoner inom olika delar av både fakulteten och förvaltningen.

Ledning, ledningsstöd och kansli

Fakultetsledning och ledningsstöd  
Fakultetskansliet
Kanslichef: Emma Vestberg

HR-partner/Personaladministration

Madeleine Sjöstedt – FHL 
Marianne Palmér – BOM 
Madeleine Sjöstedt – HV 
Stina Andersson – KOB  
Stina Andersson – MEO 
Madeleine Sjöstedt – PSY
Marianne Palmér – FHL Kansli  

Utbildningsadministration

Klicka på namnet för detaljerad information om arbetsuppgifter.

Jenny Jonesjö – Fakultetshandläggare: Funktionsansvarig för utbildningsadministration. Utbildnings- och kursplaner BOM
Lisa Bergström – Utbildningsadministratör BOM exkl. utbildnings- och kursplaner och fristående kurser
Björn Magnusson – Utbildningsadministratör: Grund- magister och masternivå studenter KOB, utbud fristående inkl. internationella och utbytes BOM
John OhlsonSjukskriven
Caroline Bengtsson – Utbildningsadministratör MEO
Ida Årestedt – Masterprogrammet i arbets- och organisationspsykologi PSY, schema BOM, KOB, MEO, kursvärderingar BOM, KOB, MEO, kurs- och utbildningsplaner KOB
Annica Olsson – Utbildningsadministratör: Psykologprogrammet, Fristående kurser och ämneslärarprogrammet PSY, Administratör Psykoterapimottagningen
Nadja Heinvall – Utbildningsadministratör HV, salstentamen BOM
Maria Qvarnström – Utbildningsadministratör HV 
Mirjam Lingkrans – Utbildningsadministratör HV 
Anna LarssonSjukskriven

Studievägledning

Klicka här eller på namnet för detaljerad information om arbetsuppgifter.

Anna Adolfsson – Studievägledare Kalmar
Ingrid Bonnevier – Studievägledare Växjö
Josefin Almén Olsson – Studievägledare Kalmar
Martina Holmsten – Studievägledare Kalmar 

Internationalisering

Nadja Heinvall – Avtal och studentmobilitet

IKT/IT

Fateme Yazdi – IKT pedagog HV, PSY 
Jonas Nilsson – IKT pedagog HV, PSY 
Mattias Johansson – IKT pedagog BOM, MEO, KOB 
Mikael AnderssonSjukskriven

Ekonomi

Adriana Morar – Ekonom HV
Anna-Lena Johansson – Ekonom PSY, Controller grundutbildning 
David Petersson – Ekonom BOM 
Emma Nestor – Ekonom MEO, FHL 
Helena Franzén – Ekonom kansliet, inköpsansvarig, avtalshantering
Lotta Westling – Ekonom KOB
Marlene Svensson – Funktionsansvarig för ekonomgruppen, Controller forskning, Ekonom MEO 
Marie-Louise Morton – Ekonomiadministratör kansliet, HV, PSY, MEO, kontaktperson resor

Kommunikationsstöd

Tove Nordén (KOM) – Forskningskommunikation
Sara Olsson (KOM) – Studentrekrytering och studentkommunikation 
Sandra Hedberg (FHL-kansli) – Uppdaterar FHL:s sidor på Medarbetare och Lnu.se, Fakultetspartner studentrekrytering
Jenny Jonesjö (FHL-kansli) – Fakultetspartner studentrekrytering 

Tekniker

Anders Månsson – Tekniker 
Henrik Hallberg – Tekniker 
Stefan Hagberg – Tekniker 
Kontakt tekniker: teknikerfhl@lnu.se

Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS)

Kontakt vaktmästeri:
vaktmastare.kalmar@lnu.se
vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Schemaläggning och lokalbokning

Ida Årestedt – BOM, KOB, MEO 
Ingela Silverstrand – HV, PSY
Kontakt FHL:s schema- och lokalbokning: schema.fhl@lnu.se

Specialfunktioner

Ingela Silverstrand – Schemaläggning, lokalbokning HV, PSY och kursvärderingar
Lena Fossdal Finnas – Administratör eHälsoinstitutet 
Lisiane Heemann – Kommunikatör Palliativt centrum 
Sandra Hedberg – Fakultetssamordnare: Webbadministratör FHL, kalendarium, avslutningshögtider, sekreterare Etikkommittén Sydost, kommunikatör KML Avancerade material.

Labservice

Terese Uddh Söderberg 
Nina Andersson-Junkka 
Torbjörn Lennqvist 
Kontakt Labservice: labservicefhl@lnu.se

Universitetsbiblioteket

Här hittar du information om de tjänster som universitetsbiblioteket erbjuder för att hjälpa dig i din undervisning

Presentation av FHL-kansli