Verksamhetsstöd

Nedan hittar du fakultetens kontaktpersoner inom olika delar av både fakulteten och förvaltningen.

Ledning, ledningsstöd och kansli

Fakultetsledning och ledningsstöd  
Fakultetskansliet

HR-partner/Personaladministration

Helena Jonsson – PSY
Stina Andersson – KOB
Catharina Ljungberg Johansson – Fakultetskansliet
Madeleine Sjöstedt – HV 
Stiina Salmgren – BOM och MEO 

Utbildningsadministration

Klicka på namnet för detaljerad information om arbetsuppgifter.

Björn Magnusson – Utbildningsadministratör: Kurser och program; grund- och magisternivå nationella studenter BOM, KOB, MEO (Kalmar)
John Ohlson – Utbildningsadministratör: Kurser och program; avancerad nivå, internationella studenter samt masterprogram E-hälsa BOM, KOB, MEO (Kalmar)
Allmänna frågor: Funktionsmail: utb.admin.nv.fhl@lnu.se – besvaras i första hand av utbildningsadministratörer Björn Magnusson.

Alexandra Isaksson – Utbildningsadministratör: Tentamensanmälan BOM, KOB, MEO (Kalmar)
Annica Olsson – Utbildningsadministratör: Fristående kurser och ämneslärarprogrammet PSY, Administratör Psykoterapimottagningen (Växjö)
Camilla Karlsson – Utbildningsadministratör HV (Kalmar)
Helena Andersson – Utbildningsadministratör: Psykologprogrammet och masterprogrammet i arbets- och organisationspsykologi PSY (Växjö)
Maria Qvarnström – Utbildningsadministratör HV (Kalmar)
Mirjam Lingkrans – Utbildningsadministratör HV (Växjö)

Studievägledning

Klicka på namnet för detaljerad information om arbetsuppgifter.

Anna Adolfsson – Studievägledare BOM, KOB, MEO (Kalmar)
Ingrid Bonnevier – Studievägledare HV, PSY (Växjö)
Josefin Almén Olsson – Studievägledare KOB, MEO (Kalmar) Föräldraledig
Martina Holmsten – Studievägledare HV, Biologiprogrammet, Miljöanalytikerprogrammet och Hälsovetenskapliga programmet med inriktning biovetenskap (Kalmar)

Internationalisering

Helena Andersson – Studentmobilitet
John Ohlson – Avtal

IKT/IT

Fateme Yazdi – IKT pedagog HV, PSY (Växjö)
Jonas Nilsson – IKT pedagog HV, PSY (Kalmar)
Mattias Johansson – IKT pedagog BOM, MEO, KOB (Kalmar)
Mikael Andersson – IKT pedagog HV, PSY (Växjö)

Ekonomi

Anna-Lena Johansson – Ekonom KOB, PSY, fakultetsekonom grundutbildning (Kalmar)
David Petersson – Ekonom BOM (Kalmar)
Emma Nestor – Ekonom FHL (Kalmar) 
Emmelie Jessen – Ekonomiadministratör KOB, BOM (Kalmar)
Helena Franzén – Ekonom kansliet, inköpsansvarig, avtalshantering, kontaktperson resor (Kalmar)
Jenny Kennemar – Ekonom MEO, BOM (Kalmar)
Lotta Westling – Ekonom FHL (Kalmar) Föräldraledig
Louise Jonsson – Fakultetsekonom forskning (Kalmar)
Marie-Louise Morton – Ekonomiadministratör kansliet, HV, PSY, MEO (Växjö)
Unnur Sigurdardottir – Ekonom HV (Kalmar)

Kommunikationsstöd

Ellen Lovén (KOM) – Ledningsstöd (Växjö)
Liv Ravnböl (KOM) – Forskningskommunikation (Kalmar) 
Tove Nordén (KOM) – Forskningskommunikation (Kalmar) 
Madeleine Ritzmann Stendlert (KOM) – Studentrekrytering och studentkommunikation (Växjö)
Sandra Hedberg (FHL-kansli) – Uppdaterar FHL:s sidor på Medarbetare och Lnu.se (Kalmar)

Tekniker

Anders Månsson – Tekniker (Kalmar)
Henrik Hallberg – Tekniker (Kalmar)
Leon Norén – Tekniker (Kalmar)
Stefan Hagberg – Tekniker (Kalmar)
Kontakt tekniker: teknikerfhl@lnu.se

Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS)

Kontakt vaktmästeri:
vaktmastare.kalmar@lnu.se
vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Schemaläggning och lokalbokning

Alexandra Isaksson – BOM, KOB, MEO (Kalmar)
Ingela Silverstrand – HV (Kalmar), PSY (Kalmar och Växjö)
Kontakt FHL:s schema- och lokalbokning: schema.fhl@lnu.se

Specialfunktioner

Annica Olsson – Administratör Psykoterapimottagningen (Växjö)
Ingela Silverstrand – Schemaläggning, lokalbokning HV, PSY och kursvärderingar
Lena Fossdal Finnas – Administratör eHälsoinstitutet (Kalmar)
Lisiane Heemann – Kommunikatör Palliativt centrum (Kalmar) 
Sandra Hedberg – Fakultetssamordnare, webbadministratör FHL, kalendarium, avslutningshögtider (Kalmar)

Labservice

Terese Uddh Söderberg
Nina Andersson-Junkka
Torbjörn Lennqvist
Kontakt Labservice: labservicefhl@lnu.se

Kontaktbibliotekarie

Anna Wolke – Kontaktbibliotekarie HV och PSY (Kalmar)
Helena Magnusson – Kontaktbibliotekarie BOM, KOB och MEO (Kalmar)
Lynn Rudholm – Kontaktbibliotekarie HV och PSY (Växjö)