Verksamhetsstöd

Presentationsfilm: FHL- kansli


Nedan hittar du fakultetens kontaktpersoner inom olika delar av både fakulteten och förvaltningen.

Ledning, ledningsstöd och kansli

Fakultetsledning och ledningsstöd  
Fakultetskansliet

HR-partner/Personaladministration

Helena Jonsson – KOB, PSY och Fakultetskansliet
Stiina Salmgren – BOM och MEO
Madeleine Sjöstedt – HV 

Utbildningsadministration

Alexandra Isaksson – Utbildningsadministratör MEO (Kalmar)
Helena Andersson – Utbildningsadministratör PSY (Växjö)
Jenny Jonesjö – Utbildningsadministratör BOM, Funktionsansvarig Kansliets utbildningsgrupp, KUPP (Kalmar)
Camilla Karlsson – Utbildningsadministratör HV (Kalmar)
Björn Magnusson – Utbildningsadministratör KOB, MEO (Kalmar)
Mirjam Lingkrans – Utbildningsadministratör HV (Växjö)
Kerstin Wahlin – Utbildningsadministratör HV (Kalmar)

Studievägledning

Ingrid Bonnevier – Studievägledare HV, PSY (Växjö)
Martina Holmsten – Studievägledare HV, Biologiprogrammet, Miljöanalytikerprogrammet och Hälsovetenskapliga programmet med inriktning biovetenskap (Kalmar)
Josefin Almén Olsson – Studievägledare KOB, MEO (Kalmar)

IKT/IT

Mikael Andersson – IKT pedagog HV, PSY (Växjö)
Mattias Johansson – IKT pedagog BOM, MEO, KOB (Kalmar)
Jonas Nilsson – IKT pedagog HV, PSY (Kalmar)
Fateme Yazdi – IKT pedagog HV, PSY (Växjö)

Kontaktbibliotekarie

Lynn Rudholm – Kontaktbibliotekarie HV och PSY (Växjö)
Helena Magnusson – Kontaktbibliotekarie BOM, KOB och MEO (Kalmar)
Anna Wolke – Kontaktbibliotekarie HV och PSY (Kalmar)

Ekonomi

Helena Franzén – Ekonom kansliet, inköpsansvarig, avtalshantering, kontaktperson resor (Kalmar)
Lotta Westling – Ekonom FHL (Kalmar)
Anna-Lena Johansson – Ekonom KOB, PSY, fakultetsekonom grundutbildning (Kalmar)
Emmelie Jessen – Ekonomiadministratör KOB, BOM (Kalmar)
Louise Jonsson – Ekonom MEO, fakultetsekonom forskning (Kalmar)
Jenny Kennemar – Ekonom BOM (Kalmar)
Marie-Louise Morton – Ekonomiadministratör kansliet, HV, PSY, MEO (Växjö)
Unnur Sigurdardottir – Ekonom HV (Kalmar)

Kommunikationsstöd

Ellen Lovén – Ledningsstöd och systemstöd (Växjö)
Liv Ravnböl – Forskningskommunikation och evenemang (Kalmar) 
Madeleine Ritzmann Stendlert – Studentrekrytering och studentkommunikation (Växjö)

Tekniker

Stefan Hagberg – Tekniker (Kalmar)
Henrik Hallberg – Tekniker (Kalmar)
Anders Månsson – Tekniker (Kalmar)
Leon Norén – Tekniker (Kalmar)
Kontakt tekniker: teknikerfhl@lnu.se

Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS)

Calle Söderberg – Vaktmästare (Kalmar)
Kontakt vaktmästeri: vaktmastare.kalmar@lnu.se; vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Lokalbokning

Alexandra Isaksson – BOM, KOB, MEO (Kalmar)
Ingela Silverstrand – HV (Kalmar), PSY (Kalmar och Växjö)
Kontakt FHL:s schema- och lokalbokning: schema.fhl@lnu.se

Specialfunktioner

Lena Fossdal Finnas – Administratör eHälsoinstitutet (Kalmar)
Lena Hansson – Fakultetssamordnare/informatör (Kalmar) Tjänstledig
Sandra Hedberg – Fakultetssamordnare (Kalmar)
Ingela Silverstrand – Schemaläggning, lokalbokning HV, PSY kursvärderingar, HV, PSY (Kalmar)
Annica Olsson – Administratör Psykoterapimottagningen och Palliativt centrum 
Lisiane Heemann - Kommunikatör Palliativt centrum (Kalmar) 
Terese Uddh Söderberg – Laboratorieingenjör, kontaktperson för kemikalie- och labprodukter, KLARA, kemikaliesäkerhetsråd, avfallsfrågor (Kalmar)