Verksamhetsstöd vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Nedan hittar du fakultetens kontaktpersoner inom olika delar av både fakulteten och förvaltningen.

Ledning, ledningsstöd och kansli

Fakultetsledning och ledningsstöd  
Fakultetskansliet

HR-partner/Personaladministration

Madeleine Sjöstedt – FHL 
Leif Eriksson – BOM 
Madeleine Sjöstedt – HV 
Leif Eriksson – KOB  
Leif Eriksson – MEO 
Madeleine Sjöstedt – PSY
Catharina Ljungberg Johansson – FHL Kansli  

Utbildningsadministration

Klicka på namnet för detaljerad information om arbetsuppgifter.

Anna Larsson – Utbildningsadministratör: Utbildnings- och kursplaner BOM, KOB, MEO 
Björn Magnusson – Utbildningsadministratör: Kurser och program; grund- och magisternivå nationella studenter BOM, KOB, MEO 
John Ohlson – Utbildningsadministratör: Kurser och program; avancerad nivå, internationella studenter, Masterprogram E-hälsa BOM, KOB, MEO, Masterprogrammet i arbets- och organisationspsykologi PSY 
Allmänna frågor: Funktionsmail: utb.admin.nv.fhl@lnu.se – besvaras i första hand av utbildningsadministratör Björn Magnusson.

Alexandra Isaksson – Utbildningsadministratör: Tentamensanmälan BOM, KOB, MEO 
Annica Olsson – Utbildningsadministratör: Psykologprogrammet, Fristående kurser och ämneslärarprogrammet PSY, Administratör Psykoterapimottagningen 
Camilla Karlsson – Funktionsansvarig för utbildningsadministration, Utbildningsadministratör HV 
Maria Qvarnström – Utbildningsadministratör HV 
Mirjam Lingkrans – Utbildningsadministratör HV 

Studievägledning

Klicka på namnet för detaljerad information om arbetsuppgifter.

Anna Adolfsson – Studievägledare BOM, KOB, MEO 
Ingrid Bonnevier – Studievägledare HV, PSY 
Josefin Almén Olsson – Studievägledare KOB, MEO Föräldraledig
Martina Holmsten – Studievägledare HV, Biologiprogrammet, Miljöanalytikerprogrammet och Hälsovetenskapliga programmet med inriktning biovetenskap

Internationalisering

John Ohlson – Avtal, Studentmobilitet

IKT/IT

Fateme Yazdi – IKT pedagog HV, PSY 
Jonas Nilsson – IKT pedagog HV, PSY 
Mattias Johansson – IKT pedagog BOM, MEO, KOB 
Mikael Andersson – IKT pedagog HV, PSY 

Ekonomi

Adriana Morar – Ekonom HV
Anna-Lena Johansson – Ekonom PSY, Controller grundutbildning 
David Petersson – Ekonom BOM 
Emma Nestor – Ekonom MEO, FHL Föräldraledig
Emmelie Jessen – Ekonomiadministratör KOB, BOM 
Helena Franzén – Ekonom kansliet, inköpsansvarig, avtalshantering, kontaktperson resor
Lotta Westling – Ekonom KOB
Marlene Svensson – Funktionsansvarig för ekonomgruppen, Controller forskning, Ekonom MEO 
Marie-Louise Morton – Ekonomiadministratör kansliet, HV, PSY, MEO

Kommunikationsstöd

Daniel Svensson (KOM) – Forskningskommunikation
Tove Nordén (KOM) – Forskningskommunikation Föräldraledig fr.o.m. 10/2
Sara Olsson (KOM) – Studentrekrytering och studentkommunikation 
Sandra Hedberg (FHL-kansli) – Uppdaterar FHL:s sidor på Medarbetare och Lnu.se, Fakultetspartner studentrekrytering
Amanda Rikner Martinsson (FHL-kansli) – Fakultetspartner studentrekrytering 
Camilla Karlsson (FHL-kansli) – Fakultetspartner studentrekrytering 

Tekniker

Anders Månsson – Tekniker 
Henrik Hallberg – Tekniker 
Leon Norén – Tekniker 
Stefan Hagberg – Tekniker 
Kontakt tekniker: teknikerfhl@lnu.se

Vaktmästeri/Lokal- och serviceavdelningen (LOS)

Kontakt vaktmästeri:
vaktmastare.kalmar@lnu.se
vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Schemaläggning och lokalbokning

Alexandra Isaksson – BOM, KOB, MEO 
Ingela Silverstrand – HV, PSY
Kontakt FHL:s schema- och lokalbokning: schema.fhl@lnu.se

Specialfunktioner

Annica Olsson – Administratör Psykoterapimottagningen 
Ingela Silverstrand – Schemaläggning, lokalbokning HV, PSY och kursvärderingar
Lena Fossdal Finnas – Administratör eHälsoinstitutet 
Lisiane Heemann – Kommunikatör Palliativt centrum 
Sandra Hedberg – Fakultetssamordnare, webbadministratör FHL, kalendarium, avslutningshögtider 

Labservice

Terese Uddh Söderberg 
Nina Andersson-Junkka 
Torbjörn Lennqvist 
Kontakt Labservice: labservicefhl@lnu.se

Universitetsbiblioteket

Här hittar du information om de tjänster som universitetsbiblioteket erbjuder för att hjälpa dig i din undervisning