Rutin vid användning av syradisk-rummet

Information från Labservice på BOM och KOB gällande användande av syradisk-rummet.

Innan du börjar använda syradisk-rummet, läs noga igenom rutinerna och föreskrifterna kring syradisk.

 

Loggboken ska alltid fyllas i med Namn och Typ av syra som används (inkl koncentration).

 

OM du använder andra syror än ≤  2 M HCl eller HNO3, fråga Terese Uddh Söderberg om det är okej, före användning. Fluorvätesyra (HF) är inte tillåtet i detta rum!

För allas säkerhet måste du:

  • Alltid skriva Namn (tydligt) och typ av syra som använts (inkl koncentration) i logboken.
  • Alltid omedelbart ta hand om spill, om nödvändigt rengör med alkaliskt tvättmedel och vatten. Absol finns om det behövs.
  • Alltid använda en back eller bricka under det som syradiskas. Placera aldrig glas etc direkt på bänken i dragskåpet. 
  • Alltid använda tjocka handskar och labbrock samt skyddsglasögon. OBS, var försiktig så ni inte skvätter syra på labrocken, den kommer då att fräta sönder. Det finns blå tjocka handskar i rummet som man kan låna, vänligen låt dessa ligga kvar i rummet efter användning. 
  • Alltid se till att det finns MQ-vatten kvar i dunkarna när du är klar så det finns till de som kommer efter dig.
  • Syrorna förvaras inte i detta rum! Endast grundutbildningens syror för disk förvaras här. Forskarnas syror förvaras hos den egna forskargruppens syraförråd. 

Om missbruk observeras eller en olycka inträffar, ring Labservice eller teknikerna för hjälp.